CE Märgistus
 


AS Sverix-is toodetud puit akendele ja ustele on omistatud CE-märgistus. CE-märgistust nimetatakse toote „passiks“, mis tõendab, et tooteid on kontrollitud ja tooted vastavad nõuetele, mis on esitatud EL-i ehitustoodete direktiivis 89/106/EMÜ ja harmoniseeritud standardis EVS-EN 14351-1 (Aknad ja välisuksed. Tootestandard, toimivusomadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid).

 

EÜ Vastavusdeklaratsioon.

Vastavusdeklaratsioon

 

Toodete CE märgised:

Aknad

Uksed

AS Sverix | Ruusa village Räpina parish Põlva county 64403 Estonia
Powered by Joomla 1.7 Templates